Shazam

Tải xuống Shazam dành cho Android

Phiên bản:
9.23.0-190311

Tải xuống miễn phí Shazam. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Android

Tải xuống Shazam thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Nhấp vào nút Tải xuống sẽ đưa bạn đến một trang trên Cửa hàng Google Play, từ đó bạn có thể tải xuống và cài đặt trò chơi.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác